آخرین اخبار «صنایع چوب

اهمیت و ضرورت کاداستر این است که اخذ چند سند با با مشارکت ثبت اسناد محقق شد. وی افزود: رویکرد دوم مشارکت مردم، خیرین و دستگاهها است. در یکی دو سال اخیر ما سه رویکرد را دنبال میکردیم. رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور با اشاره به رویکردهای سازمان در سال گذشته اظهار کرد: نتیجه این دو موضوع یعنی آسیبها و اثر بخشی اقدامات حکم میکند تا توجه اصلی کشور را روی حفظ منابع طبیعی کشور متمرکز کنیم. وی به اهمیت توجه به منابع طبیعی و ذکر اقدامات سودمند برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: حفظ منابع طبیعی، مطالبهای عمومی است. این کار هم به ساختارسازی مشابه در انجمنهای زیرمجموعه کمک خواهد کرد و هم موجب ارتقای تمام نیازهای مجموعه صنایع در این اداره خواهد شد. در دنیای امروز لزوم استفاده از ماشین آلات بر هیچکس پوشیده نیست، در زمان حال حدود 70 الی 80 درصد تمامی کارها توسط ماشین آلات صنعتی انجام میشود و بخش صنایع چوب هم از این قاعده مستثنی نیست و ماشین آلات نجاری توانستهاند در پیشرفت این صنعت نقش مهمی داشته باشند. وی افزود: ده ماه ضرر در بخش صادرات مبلمان را به صفر رساندیم. مهم است بدانید که کمک به پرورش افراد موفق در این گرایش از رشته های دانشگاه علمی کاربردی باعث تغییرات چشمگیری در رشد صنعت چوب شده است .

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،صفریان مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: صادرات ماهانه ۴ هزار تن کاغذ بعد از ۵ سال وقفه از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به مقصد ترکیه آغاز شده است. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، فریدون محمدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز گفت: اولین نمایشگاه ملی مجازی با همکاری چند گالری، گروه هنری و فرهنگسرای خانواده به مناسبت گرامیداشت روز سالمند برگزار شد. نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته تهران (Woodexpo) یکی از برجسته ترین نمایشگاه های تخصصی بین المللی در این زمینه در ایران است. در حقیقت این شرکت ها چوب مورد نیاز مصرف کنندگان صنایع وابسته به چوب را تامین می نمایند. در کشور عزیزمان ایران، تعداد متعددی از شرکت ها به عنوان وارد کننده چوب و الوار فعالیت دارند. چوب ها در مقابل صدا و صوت عایق بسیار خوبی هستند. بسیار شناخته شده هستند. صنایع اساسی بسیار زیاد است. با صنایع چوب رضوی با نشان RZ : تجربه راحتی، وقت شناسی، دوام و مرغوبیت را یکجا خواهید داشت!

این نقش اقتصادی و تولید پروتئین را در کنار ظرفیتهای مرتع نشان میدهد. وی افزود: هر هکتار مرتع سالانه ۵۰ متر مکعب آب نفوذ میدهد و چهار تن در هکتار فرسایش را کاهش میدهد. وی با اشاره به تاثیرات آبخیزداری در کشور گفت: آبخیزداری، ۹ تن در هکتار فرسایش آبی را کاهش میدهد و از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب آب را به زمین نفوذ میدهد همچنین ۷۰ درصد خسارت سیلاب کاهش پیدا میکند. یکی از این اقدامات اتمام ممیزی مرتع کشور تا پایان سال است. با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی درزمینهٔ علوم و صنایع چوب و کاغذ در دو نوبت مجزا بازنگری محدود دروس این رشته موردتوجه قرار گرفت و در سال 1389 با توجه به افزایش تعداد اعضای هیئتعلمی و تجربه اساتید شاغل در گروه و همچنین توسعه کمی و کیفی آزمایشگاهها و کارگاههای گروه، مقطع دکتری رشته فرآوردههای چندسازه چوبی برای اولین بار در کشور در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس راهاندازی شد. وی افزود: پس از دو دهه تصویر ماهواره پوشش گیاهی کشور تهیه شد. هزاران گونه گیاهی در مراتع رشد میکنند که ۲۰۰۰ تن آن خام صادر میشود. در مراتع ۷۰ میلیون واحد دامی تعلیف میکنند که دو برابر ظرفیت مجاز استفاده از مرتع است.

۹۶۰ هزار خانوار با دام در مرتع ارتزاق میکنند. مرتعداری تلفیقی یعنی با توجه به تعلیف دام به میزان دو برابر بیشتر از ظرفیت مرتع باید با رویکرد تلفیقی آن را مدیریت کنیم. رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور ادامه داد: ما ۲۷۰ هزار هکتار گیاه دارویی مرتعی کشت کردیم همچنین جنگلهای هیرکانی نیازمند دو طرح شامل تکمیل مطالعات تفصیلی اجرایی و طرحهای فنی حفاظتی بود که پس از توقف سه ساله ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار آن کامل و ۴۷۰ هزار هکتار مدیریت طرح نیمه تفصیلی اجرایی پایدار انجام شد و ادارات کل حوزه به حوزه در حال انجام آن هستند. برای این که دو جسم با کاربرد مشابه یا متفاوت را بتوان به هم اتصال داد راههای مختلفی وجود دارد. قبلا هم در نشتریه علمی جهان شیمی فیزیک رشته های دانشگاهی دیگری نیز بررسی شده اند. هم اکنون ۵۰ درصد دشتهای ما در خطر فرونشست ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر هستند. قانون حفاظت و بهرهبرداری حکم میکند تا عرصهها بر اساس طرح و برنامه فنی مدیریت شوند. حفظ، توسعه و بهرهبرداری در حیطه وظایف سازمان است که بدون طرح و مدل فنی امکانپذیر نیست. آن چه از سازمان در ذهنها وجود دارد، معدود مشکلات تشخیص اراضی است.

دیدگاهتان را بنویسید